6750 Sayılı Kanunu'na Göre Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Nasıl Elde Edilir?

Ticari işlemlerde rehin hakkı, rehin sözleşmesinin tescil edilmesi ile kurulmuş olur.


Rehin sözleşmesi elektronik ortamda veya yazılı şekilde düzenlenir.

 

Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin e-imza ile imzalanması şarttır.

 

Yazılı yapılan rehin sözleşmesinin noterce onaylanması veya sicil memurunun huzurunda imzalanması şarttır.

 

Aşağıda taşınır varlıklar üzerinde rehin kurulabilir:

 • Alacaklar

 • Çok yıllık ürün veren ağaçlar

 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar

 • Hammadde

 • Hayvan

 • Her türlü kazanç ve iratlar

 • Başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar

 • Kira gelirleri

 • Kiracılık hakkı

 • Makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı

 • Sarf malzemesi

 • Stoklar

 • Tarımsal ürün

 • Ticaret unvanı ve/veya işletme adı

 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi

 • Ticari plaka ve ticari hat

 • Ticari proje

 • Vagon

 • Bu fıkrada sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları

Aşağıdaki linkten kanunun tam metnine ulaşabilirsiniz.

Aytekin Hukuk Bürosu

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy 34349 Beşiktaş İstanbul / Türkiye

       0212 261 66 77

       aytekinavukatlik@gmail.com

İstanbul Barosu İstanbul Bar Association
dav turkey
Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği The International Association for the Protection of Intellectual Property

İstanbul Barosu

İstanbul Bar Association

Alman Avukatlar Derneği

Deutscher Anwalt Verein

Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

The International Association for the Protection of Intellectual Property

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği Chartered Institute of Arbitrators

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği

Chartered Institute of Arbitrators

ABUIABAEGAAgyqbc2QUotveo9wQwmgU4mgU!100x

益建律师事务所

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir. Sitede yer alan bilgilerin bir kısmı yahut tamamı herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

​​​​© 2016 Aytekin Hukuk Bürosu • İstanbul • Türkiye  |  Medya Aktüel