Halka açık anonim şirketlerden payları borsada işlem görenlerin payları hangi kurum nezdindeki elektronik ortamda yer alan kaydi sistemde tutulmaktadır?

Mevcut uygulamada, payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören halka açık anonim ortaklıkların gün içinde defalarca alım satım işlemine konu olan söz konusu payları 28.11.2005 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kurumu tarafından bilgisayar ortamında ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri nezdinde kaydın izlenebilmektedir.

 

Nama yazılı payların devrinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraççılar itibariyle tutulan kayıtlar esas alınmaktadır. Böylece anonim ortaklık pay defterlerinin güncelleştirilmesine kolaylık sağlanmış olmaktadır.

MKK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin merkezi saklama kurumudur. Türkiye sermaye piyasası araçlarına hak sahipleri nezdinde tam kaydileştirme işlemi yapmaktadır.

Bakınız : https://www.mkk.com.tr 

Aytekin Hukuk Bürosu

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy 34349 Beşiktaş İstanbul / Türkiye

       0212 261 66 77

       aytekinavukatlik@gmail.com

İstanbul Barosu İstanbul Bar Association
dav turkey
Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği The International Association for the Protection of Intellectual Property

İstanbul Barosu

İstanbul Bar Association

Alman Avukatlar Derneği

Deutscher Anwalt Verein

Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

The International Association for the Protection of Intellectual Property

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği Chartered Institute of Arbitrators

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği

Chartered Institute of Arbitrators

ABUIABAEGAAgyqbc2QUotveo9wQwmgU4mgU!100x

益建律师事务所

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir. Sitede yer alan bilgilerin bir kısmı yahut tamamı herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

​​​​© 2016 Aytekin Hukuk Bürosu • İstanbul • Türkiye  |  Medya Aktüel