Futbolcunun Transfer Bedeli Alacağı, Kulüp ile Yaşanan Uyuşmazlıklar ve Sözleşme

• FUTBOLCU İLE KULÜP ARASINDA YAŞANAN UYUŞMAZLIKLAR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vereceği Karara Karşı da Tahkim Yoluna Başvurabilinir

• FUTBOLCUNUN, SPOR KULÜBÜNDEN ALACAĞI
 

Davalı spor kulübü ile davacı futbolcu arasında tek tip sözleşme yapılması zorunludur.

 

Taraflar kanun, ana statü ve talimatlar ile tek tip sözleşmedeki şartlara aykırı olmayan özel şartları bu tek tip sözleşmeye koyabilirler. Ana statü ve talimatlar ile tek tip sözleşmedeki şartlara aykırı olmayan ayrı bir sözleşme dahi düzenleyebilirler.

 

Tek tip sözleşmeden doğan ihtilafları çözme görevi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kurulun kararlarına karşı tahkim kuruluna başvurulabilir.

 

Tek tip sözleşme dışında düzenlenen sözleşme Futbol Federasyonu'na karşı hüküm ifade etmez ise de, bu tür sözleşmelerin yapılamayacağına dair kanun ve talimatlarda bir hüküm de yoktur.

 

Tek tip sözleşme dışında yapılan ek sözleşme ile taraflarca kararlaştırılan özel şartların tek tip sözleşmeye konmamış olması kararlaştırılan bu şartların hükümsüz olduğunu göstermez.

 

Tek tip sözleşme dışında düzenlenen sözleşme Futbol Federasyonu'na karşı hüküm ifade etmez ise de, bu tür sözleşmelerin yapılamayacağına dair kanun ve talimatlarda bir hüküm de yoktur.

 

Tek tip sözleşme dışında yapılan ek sözleşme ile taraflarca kararlaştırılan özel şartların tek tip sözleşmeye konmamış olması kararlaştırılan bu şartların hükümsüz olduğunu göstermez.