Yeni Düzenleme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

12 Ocak 2017 Tarihli Karar ile Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanması

Yabancı gerçek kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 2016/9601 Kararı ile “İstisnai Vatandaşlık” kurumu yeni düzenlemesi ile 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu karar ile aşağıdaki şartlardan birini sağlayan yabancı, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilir:

  • En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

  • En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

  • En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

  • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

  • En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancı kişiler.

Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru esas alınacaktır.