Noterde Düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Vatandaşlık Kazanılması

Resmi Gazete’de yayınlanan  06.12.2018 tarih ve 418 karar sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğe” göre,  250.000 USD tutarında  taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacaktır.


Noterde düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri hukuki olarak taşınmaz mülkiyetini doğrudan yabancı yatırımcıya geçirmeye yeterli değildir. Bu sözleşme ile satıcı projenin  tamamlanmasını ardından asıl satış sözleşmesini yapmayı üstlenmektedir. Yani satış vaadi sözleşmeleri asıl satışın yapılması için bir ön sözleşme niteliğindedir.


İşbu düzenleme ile projeden satışların önü açılacaktır fakat göz önünde tutulması gereken en önemli husus satışa konu projede bağımsız bölümler bakımından “kat mülkiyet” ya da “kat irtifakı” kurulmuş olması şartıdır. Dolayısıyla henüz  kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesisi sağlanmamış projeler kapsamında yapılacak satın alımlara dayanarak vatandaşlık başvurusunda bulunmak da mümkün olmayacaktır.

Aytekin Hukuk Bürosu

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy 34349 Beşiktaş İstanbul / Türkiye

       0212 261 66 77

       aytekinavukatlik@gmail.com

İstanbul Barosu İstanbul Bar Association
dav turkey
Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği The International Association for the Protection of Intellectual Property

İstanbul Barosu

İstanbul Bar Association

Alman Avukatlar Derneği

Deutscher Anwalt Verein

Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

The International Association for the Protection of Intellectual Property

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği Chartered Institute of Arbitrators

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği

Chartered Institute of Arbitrators

ABUIABAEGAAgyqbc2QUotveo9wQwmgU4mgU!100x

益建律师事务所

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir. Sitede yer alan bilgilerin bir kısmı yahut tamamı herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

​​​​© 2016 Aytekin Hukuk Bürosu • İstanbul • Türkiye  |  Medya Aktüel