Şirketler Hukuku

Spor Hukuku

Hukuk büromuz müvekkil şirketlere;

 • Niyet Mektubu | Teklif Mektubu

 • Hisse Devir Sözleşmeleri

 • Ortaklık Sözleşmeleri

 • Gizlilik Sözleşmeleri

 • Genel Satış Şartları

 • Genel Satın Alma Şartları

 • Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri

 • Teminat Sözleşmeleri

 • Sınaî Alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri

 • İşletmeler Arası Ortaklık Sözleşmeleri

 • Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri

 • İşletmelerarası Araştırma ve Geliştirme Sözleşmeleri

 • Teknoloji ve Know-How Transfer Sözleşmeleri

 • Ortaklık ve İşbirliği Sözleşmelerinin son erdirilmesine kadar ticari faaliyetlerinde tüm yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.