Çalışma İzni için Sıkça Sorulan Sorular

Çalışma İzni Kimler için Zorunludur?

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre; Türkiye'de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancılar, Bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancılar, yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler çalışma izni almak zorundadır.

Çalışma İzni Çeşitleri Nelerdir?

Çalışma İzni Çeşitleri 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda dört ana başlık halinde belirlenmiştir. Bunlar süreli Çalışma İzni -Süresiz Çalışma İzni -Bağımsız Çalışma İzni -İstisnai Çalışma İzni şeklindedir.

Çalışma İzni için Türkiye Dışında Yapılacak Başvurularda Nasıl Bir Yol İzlenir?

Yabancılar, Türkiye dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri aracılığı ile yağabilirler.

 

Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletirler.

 

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür.

 

Yabancının; temsilciliğe başvuru tarihini takip eden on işgünü içinde, işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenilen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılması gerekir.

Çalışma İznini Yurtdışı Başvurusu ile Alan Yabancılar Hangi Sürelere Dikkat Etmelidir?

Çalışma izni belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur. (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Madde 12/1) 

Çalışma İzni için Türkiye İçinde Yapılacak Başvurularda Hangi Yol İzlenir?

Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.

 

Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılması gerekir. Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz.

 

Ancak, insan ticaretine konu olan veya olabilecek alanlarda çalışacak yabancılar için altı ay süreyle ikamet etmiş olması konusu dikkate alınmayarak, her defasında dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi almaları koşulu aranır.

Mülteci Statüsü Tanınmış Yabancıların Çalışma İzni Almasında Hangi Usuller Uygulanır?

İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılardan ikamette süre koşulu aranmaz. Bu statüde bulunanların çalışma izin talepleri bakımından çalışma izin işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Aytekin Hukuk Bürosu

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy 34349 Beşiktaş İstanbul / Türkiye

       0212 261 66 77

       aytekinavukatlik@gmail.com

İstanbul Barosu İstanbul Bar Association
dav turkey
Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği The International Association for the Protection of Intellectual Property

İstanbul Barosu

İstanbul Bar Association

Alman Avukatlar Derneği

Deutscher Anwalt Verein

Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

The International Association for the Protection of Intellectual Property

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği Chartered Institute of Arbitrators

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği

Chartered Institute of Arbitrators

ABUIABAEGAAgyqbc2QUotveo9wQwmgU4mgU!100x

益建律师事务所

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir. Sitede yer alan bilgilerin bir kısmı yahut tamamı herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

​​​​© 2016 Aytekin Hukuk Bürosu • İstanbul • Türkiye  |  Medya Aktüel