icra avukatı istanbul, patent avukatı istanbul, marka avukatı istanbul, internet avukatı istanbul, bilişim avukatı istanbul, yabancılar avukatı istanbul, çalışma izni istanbul, şirket avukatı istanbul, üniversite avukatı istanbul

Aytekin Hukuk Bürosu | Avukat Mert Aytekin | İstanbul Avukat, Beşiktaş Ortaköy Avukat, Law Firm, Anwlatskanzlei

İstanbul, Ortaköy Avukat, hukuk, adalet, law, anwalt, germany
Yabancılar Avukatı | Foreigners Lawyer | Ausländerrecht

Türkiye'deki yabancıların çalışma ve oturma izni gibi bir çok konuda hukuki çözümler...

Marka ve Patent Avukatı | Trademark & Patent Law | Marken-und Patentrecht

Özel ve tüzel kişilerin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının korunması için...

iş görüşmesi

Şirketlerin sözleşme, anlaşma, ortak ve gizlilik hakları gibi düzenlenmeler...

Ceza Avukatı | Criminal Lawyer | Strafrecht

Asliye ve Ceza Mahkemeleri'nde müdafi ve müşteki vekilliği, tutuklama ve temyiz...

İş ve Sosyal Güvenlik Avuaktı | Labor and Social Security Lawyer | Arbeits-und Sozialrecht

Kıdem, ihbar, iş kazası, meslek hastalıkları, sosyo-ekonomik riskler, tazminatlar...

İcra Avukatı | Bankruptcy Lawyer | Insolvenzrecht

Borçlular, alacaklılar, çek, senet, bono, tahsilat, icra takibi başlatılması...