İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Spor Hukuku

Hukuk büromuz, yasal süreç kapsamında kişi ve kuruluşlara;

  • kıdem tazminatı

  • ihbar tazminatı

  • fazla mesai alacakları

  • iş kazası tazminatı

  • işe iade davaları

  • belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesinin düzenlenmesi alanındaki hizmetleri sunar.