Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

En Az 8 Yıl Kesintisiz İkamet İzni Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni
 
İlk başvuru için gerekli evraklar
 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 • Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

 • İki (2) adet fotoğraf

 • Son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge

 • Adli sicil kaydı

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesio Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

 • Özel sağlık sigortası

 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu Süresiz verilir. Uzatılmaz.

 
Göç Politikaları Kurulunun Belirlediği Şartları Haiz Olanlar İçin Uzun Dönem İkamet İzni (Göç Politikaları Kurulunun bu yönde bir kararı varsa Bakanlıkça ayrıca bildirilir.)
 
İlk başvuru için gerekli evraklar
 • İkamet İzni Başvuru Formu

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

 • Varsa önceki ikamet izni belgesinin ibrazı (süresi biten belge geri alınmaz)

 • İki (2) adet fotoğraf

 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma başvurusu Süresiz verilir. Uzatılmaz.

 

Aytekin Hukuk Bürosu

Çırağan Cad. Çırağan Apt. 93/4 Ortaköy 34349 Beşiktaş İstanbul / Türkiye

       0212 261 66 77

       aytekinavukatlik@gmail.com

İstanbul Barosu İstanbul Bar Association
dav turkey
Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği The International Association for the Protection of Intellectual Property

İstanbul Barosu

İstanbul Bar Association

Alman Avukatlar Derneği

Deutscher Anwalt Verein

Uluslararası Fikmi Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

The International Association for the Protection of Intellectual Property

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği Chartered Institute of Arbitrators

Uluslararası Tahkim Hakemleri Birliği

Chartered Institute of Arbitrators

ABUIABAEGAAgyqbc2QUotveo9wQwmgU4mgU!100x

益建律师事务所

Sitede bulunan bilgiler Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak düzenlenmiştir. Sitede yer alan bilgilerin bir kısmı yahut tamamı herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirilebilir.

​​​​© 2016 Aytekin Hukuk Bürosu • İstanbul • Türkiye  |  Medya Aktüel